La regidoria
Esteu aquí: Inici La regidoria Tractament i protecció de dades

Tractament i protecció de dades

Instruccions generals a l'hora de fer inscripcions a les activitats organitzades pel LleidaJove - Departament de Joventut de La Paeria.

LLEIDA JOVE_SENSE SUBMARCA COLOR.png


INFORMACIÓ DETALLADA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Tractament:   
PARTICIPANTS EN ACTIVITATS JUVENILS

Responsable:   
Ajuntament de Lleida. Plaça Paeria 1. 25007 Lleida.

Delegat de Protecció de Dades (DPD)   
Adreça: c/ Salmerón, núm. 1, 25004-Lleida / Correu electrònic: dpd@paeria.es 

Finalitat:
Gestió dels participants de les activitats organitzades per l’Ajuntament de Lleida, enviament d’informació d’activitats i difusió de les activitats a través del Web de l’Ajuntament.

Legitimació:
La base legitimadora general, continguda al Reglament (UE) 2016/679, General de Protecció de Dades (RGPD) és al següent: compliment d’una missió realitzada en interès públic (art. 6.1 e). La base legal que empara l’anterior legitimació es troba en les competències complementàries en matèria de joventut dels municipis, previstes a l’art. 71 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, en relació amb l’art. 13 de la Llei 33/2010, de l’1 d’octubre, de polítiques de joventut.

La base legitimadora específica, per a l’enviament de butlletins informatius i els drets d’imatge, és el consentiment (art. 6.1 a del RGPD).

Destinataris:
La regla general és que no es comunicaran dades a tercers. Només podran ser comunicades quan així ho estableixi l’ordenament jurídic. A títol exemplificatiu, es podran comunicar les dades a la Mutua asseguradora dels danys personals quan resulti necessari per la prestació del servei contractat, en virtut de l’art. 6.1 b) del RGPD. 

Conservació:
Les dades es conservaran durant el temps necessari per complir amb la finalitat per la qual es recullen i per determinar les possibles responsabilitats que es puguin derivar d’aquella finalitat i del tractament de les dades.

Drets:
Podrà accedir a les seves dades, rectificar-les o suprimir-les, sol·licitar-ne la portabilitat, oposar-se al tractament i sol·licitar-ne la limitació, enviant la seva sol·licitud al Registre General de l’Ajuntament de Lleida, Oficina Municipal d’Atenció Ciutadana, Rambla Ferran 32, baixos, 25007 Lleida.
Si considera que els seus drets no s’han atès adequadament, té dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.
No obstant això, pot adreçar-se prèviament al Delegat de Protecció de Dades, qui us ajudarà a resoldre el cas.

En els supòsits que la base legitimadora és el consentiment, també tindrà dret a retirar-lo. D’una banda, el consentiment relacionat amb el butlletí de notícies es pot retirar enviant un missatge a la direcció de correu electrònic següent: lleidajove@paeria.es . D’una altra banda, el consentiment relacionat amb els drets d’imatge es podrà retirar tornant a emplenar el formulari d’autorització.


Regidoria de Joventut. C. la Palma, 6-10. 25002 Lleida Tel. 973 700 666 joventut@paeria.cat
ContacteMapa webAvís legal