Informació directa
Esteu aquí: Inici Informació directa

Informació directa

(Necessari)
(Necessari)
(Necessari)
(Necessari)


(Necessari)

 

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL


Les dades recollides seran incorporades i tractades en l’activitat de tractament “Informació directa - Web https://lleidajove.paeria.cat”, responsabilitat de l’Ajuntament de Lleida, situat a la plaça Paeria, núm. 1, 25007-Lleida, davant de qui les persones afectades podran exercir els seus drets. La finalitat del tractament és la resposta a demandes d'informació i consultes de la ciutadania realitzades a través del Web del Departament de Joventut de l’Ajuntament. El tractament general de dades queda legitimat amb el compliment d’una missió realitzada en l’exercici de poders públics en virtut de l’art. 6.1 e) del RGPD. Les dades no es comunicaran a tercers, llevat dels supòsits previstos en l’ordenament jurídic. Té dret a accedir a les dades, rectificar-les, suprimir-les, sol·licitar-ne la portabilitat, oposar-se al tractament i sol·licitar-ne la limitació. Correu electrònic de contacte del Delegat de Protecció de Dades: dpd@paeria.es.Regidoria de Joventut. C. la Palma, 6-10. 25002 Lleida Tel. 973 700 666 joventut@paeria.cat
ContacteMapa webAvís legal